top of page
Parallel Lines

Books

Inleiding in de literatuurwetenschap

Muiderberg: Coutinho, 1981; 7th edition: 1992

back cover text:

Literatuurwetenschap, de systematische bestudering van literatuur en van de plaats van literatuur in de maatschappij, is een wetenschapsgebied dat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling komt te staan. Dit boek wil een inleiding zijn tot dit gebied. De auteurs besteden aandacht aan aard en functie van literatuur, aan literatuur en lezer, genres, principes van de literatuurkritiek en aan de ontwikkelingen in de moderne literatuurwetenschap. Ook geven ze richtlijnen voor de analyse van verhalende, dramatische en poëtische teksten.

Image-Thinking_edited.jpg
bottom of page