top of page
Parallel Lines

Books

De theorie van vertellen en verhalen

Muiderberg Coutinho, 1978; thoroughly revised and expanded 5th edition: 1990

back cover text:

Tien jaar geleden werd dit boek voor het eerst gepubliceerd, en de vele herdrukken bewijzen dat er nog steeds veel vraag naar is. In deze tien jaar heeft het vak echter niet stil gestaan. Nieuwe ontwikkelingen in de literatuurwetenschap die een radicale invloed hebben op de mogelijkheid van een verteltheorie kunnen niet genegeerd worden; we denken bijvoorbeeld aan de receptie-esthetica, de theorieën van Bakhtin, het postmodernisme en de feministische literatuurkritiek. Deze inleiding is dan ook ingrijpend gewijzigd. De zekerheden die het structuralistische analyse-model biedt, moeten opgegeven worden. Maar ook al zijn de pretenties van de theorie verschoven, dit boek is - in zijn nieuwe vorm - onmisbaar omdat het een helder inzicht biedt in de wijze waarop dan wel niet de tekst zèlf, maar dan toch de relatie tussen tekst en lezer vorm krijgt.

Dit boek is echter niet alleen van belang voor literatuurwetenschappers. Een ieder van ons heeft in het dagelijkse leven te maken met teksten en de manier waarop deze verteld worden. Ook in de krant-, radio- en televisieverslagen, in de verhalen die we elkaar doen over onze belevenissen, hebben we met dezelfde principes van het vertellen te maken als in literatuur. Vandaar dat ook de geïnteresseerde leek in dit boek veel van zijn gading vindt.

Image-Thinking_edited.jpg
bottom of page